Kuģošana

Vārdu došana kuģiem Amerikas Savienotajās Valstīs

Vārdu došana ir atbildīgs solis katra cilvēka mūžā. Vārds dod savu raksturojumu, īpašības un to, kā tevi atcerēsies visa mūža laikā. Ar kuģiem ir tieši tāpat – vārds tiek dots, lai to atcerētos, vai, lai kādu pagodinātu. Daudzi kuģi tiek nosaukti kādu zināmu cilvēku vārdos, vai vēlamo īpašību dēļ. Tāpat kā daudzām citām lietām, kuģu flotes nosaukumu došanas procedūras un prakse ir izstrādājusies evolūcijas laikā, iekļaujot dažādas tradīcijas, nevis tiesību aktus. Jaunākajiem kuģiem vārdus personīgi lemj jūras flotes sekretariāts.

Katru gadu Jūras Vēsturiskais centrs apkopo primāros un alternatīvos kuģu nosaukumu ieteikumus un nosūta tos tālāk flotes atbildīgajām personām. Šie ieteikumi nāk no dienesta biedriem, jūras spēku veterāniem un sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem. Visi vārdi ir nepieciešami apkopot kopīgā avotā, ar ko nodarbojas Vēsturiskais centrs, lai tie neatkārtotos.

Lai gan nav noteikts laiks, kad konkrēti katram kuģim ir jāliek vārds, tas parasti tiek darīts pirms kuģis tiek kristīts. Kamēr jūras flote cenšas būt sistemātiska, nosaucot savus kuģus dažādos vārdos, evolūcijas laikā kuģiem ir bijušas vārdu nomaiņas. Vēsturiskie avoti palīdz izprast katra kuģa nosaukšanas procesu, kā tas pastāv šobrīd.

Pirmais pasaules karš izraisīja nepieredzētu jūras kuģu būvniecību, galvenokārt iznīcinātāju un zemūdeņu ražošanu, lai aizsargātu valsti no uzbrukumiem, būvējot aizsardzības tiltu no Amerikas līdz Eiropai. Kara nepieciešamībai tika izveidoti jauni alternatīvi kuģi. Ja kuģis cieta bojāeju kara uzbrukuma laikā, tas tika pagodināts ar viņa vārda atkārtotu piešķiršanu nākošajam kuģim. Otrā pasaules kara laikā jūras flotes kara kuģi tika attīstīti ar jauniem tehnoloģiskiem uzlabojumiem. Jaunajiem kuģiem parādījās kodolenerģijas ieroči un zemūdens vadāmas raķetes, kas veica lielas izmaiņas kara darbībai atklātajos ūdeņos.

Tradicionāli kuģu nosaukumus izvēlējās:

 • Karakuģu vārdi tika doti par godu kādai no valstīm
 • Iznīcinātāji kuģi tika nosaukti jūras spēku varoņu vārdos
 • Zemūdenes nosaukumi tika piedēvēti zivju vai jūras zīdītāju vārdos
 • Naftas kuģi tika dēvēti kāda no populāra cilvēka vārdiem, slavena biznesmeņa vai cita sponsora vārdos
 • Tankkuģi, kuri ir paredzēti, lai uzpildītu ar degvielu tos kuģus, kuri ir atklātos ūdeņos – nosaukums tiek dots upju vārdos
 • Ātrie kaujas atbalsta kuģi tika dēvēti Amerikas pilsētu nosaukumu vārdos
 • Munīciju kuģi tika nosaukti vai nu vulkānu vārdos vai tādos vārdos, kas attiecināmi uz uguni un sprādzienu (piemēram, Nitro, Pyro)
 • Tirdzniecības preču kuģi tika dēvēti zvaigžņu vai citu debesu ķermeņu vārdos
 • Medicīnas kuģi tika nosaukti saistīti ar to funkcijām, piemēram, Komforts un Žēlsirdība
 • Flotes un ostu velkoņi tika nosaukti pēc Amerikāņu indiāņu cilšu nosaukumiem
 • Glābēju kuģi tiek dēvēti arī pēc to funkcijām, piemēram, drošība un satvere

Kuģu nosaukumiem priekšā bieži vien ir priedēklis ar burtiem, kas parasti ir saīsinājums no iepriekšējā nosaukuma vai kādas citas kombinācijas. Priedēkļi var apzīmēt noteiktu piedziņas veidu, piemēram tvaikonis. Tie var apzīmēt arī kuģa mērķi, piemēram priedēklis RV kuģa nosaukumā nozīmē, ka tas ir pētniecības kuģis. Dažreiz kuģu nosaukumu atdala ar slīpsvītru, kā, piemēram, M/S. Jūras flotes kuģiem šie priedēkļi tie piedēvēti tad, kad atrodas aktīvajā komisijā. Šodien ierasta prakse ir izmantot vienu saīsinājumu visiem karakuģiem no nācijas flotes, un pavisam citu atšķirīgu saīsinājumu palīg-kuģiem un sabiedroto pakalpojumu sniedzējiem, kā, piemēram, krasta apsardze.

Kā nākotnē Jūras spēki dēvēs savus kuģus? Šķiet, evolūcijas laikā nekas netiks mainīts un tāpat kā flotes mēdz mainīties, arī kuģu nosaukumi mainīsies. Arī turpmākie nosaukumi turpinās demonstrēt valsts bagātības un vēstures tradīcijas.